Comitet consultativ

 Catalog-Item Reuse

Comitet consultativ - Asociaţia pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării

​​​​​Comitetul Consultativ ca organism partenerial cu caracter deschis pe bază de voluntariat al asociației, constituit de Adunarea Generală, în scopul promovării principiului parteneriatului în implementarea mecanismului ITI prin implicarea activă a tuturor factorilor interesați, având rol consultativ, contribuie la realizarea și implementarea SIDD(DD) și a Planului de acțiune, la susținerea proiectelor din zona Deltei Dunării și identificarea surselor de finanțare a proiectelor (proiectele publice cuprinse în lista de priorități și proiectele private).

Comitetul Consultativ reprezintă interesele organizațiilor publice cu competențe în zona geografică în care este constituită ADI-ITI DD, mediului de afaceri, societății civile, partenerilor sociali și mediului academic.

În cadrul Comitetului Consultativ, pentru asigurarea unui cadru partenerial extins pentru dezbaterea problematicii specifice ITI, în funcție de necesități, se vor constitui cinci Subcomitete Consultative Tematice, corespunzătoare celor cinci piloni strategici pe care este structurată SIDD, piloni cărora se adresează transversal mecanismul ITI Delta Dunării. Subcomitetele consultative tematice sunt:

  1. Subcomitet Consultativ Tematic Pilonul I: Protejarea mediului și a resurselor naturale;
  2. Subcomitet Consultativ Tematic Pilonul II: Îmbunătățirea economiei;
  3. Subcomitet Consultativ Tematic Pilonul III: Îmbunătățirea conectivității;
  4. Subcomitet Consultativ Tematic Pilonul IV: Asigurarea serviciilor publice;
  5. Subcomitet Consultativ Tematic Pilonul V: Promovarea eficienței, accesibilității și sustenabilității.

Regulament de organizare și funcționare a Comitetului Consultativ al Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării

Membrii Comitetului Consultativ​


Ultima modificare 28 august 2021