update-DJ222

UPDATE: „Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Vișina-Ceamurlia de Sus”
Adaugat la data 25 martie 2021

Proiect: „Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Vișina-Ceamurlia de Sus”

Finanțat din alocarea ITI pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6, Prioritatea de investiții 6.1

Beneficiar:  UAT – Județul Tulcea

Parteneri:    UAT Comuna Jurilovca, UAT Comuna Baia, UAT Comuna Ceamurlia de Jos

Modernizarea DJ222 -  Stadiul lucrărilor : 95% (lucrările sunt fizic realizate urmând ca în luna aprilie 2021 să fie recepționate)


Sector Vișina - Două Cantoane (intersecție cu DN 22)


Sector Două Cantoane - Ceamurlia de SusCompară cu stadiul lucrărilor la data de 28 august 2020