28-08-2020-Update-DJ222

UPDATE: „Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Vișina-Ceamurlia de Sus”
Adaugat la data 28 august 2020

​​Proiect: Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Vișina-Ceamurlia de Sus"

Finanțat din alocarea ITI pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6, Prioritatea de investiții 6.1

Beneficiar:  UAT – Județul Tulcea

Parteneri:   UAT Comuna Jurilovca, UAT Comuna Baia, UAT Comuna Ceamurlia de Jos 

Modernizarea DJ222 -  Stadiul lucrărilor : aproximativ 75%


Sector Vișina – Două Cantoane (DN 22)Vezi ce presupune investiția și compară cu stadiul lucrărilor la data de 15 mai 2020