Documente utile

 Catalog-Item Reuse

Documente utile

​​

Strategia SIDD DD

H.G. nr. 602/2016 privind aprobarea SIDD DD

Anexa la HG 602/2016 - Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării

Forma finală a documentației aferentă procedurii de evaluare strategică de mediu pentru Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării a fost publicată pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

În urma consultării publice proiectul de Strategie integrată de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării și documentația aferentă procedurii de evaluare strategică de mediu au fost revizuite.

Forma finală a documentației aferentă procedurii de evaluare strategică de mediu: 

Strategia integrată de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării

Raportul de mediu

Studiul de evaluare adecvată


Parteneriate

Principiul parteneriatului în implementarea fondurilor care fac obiectul cadrului strategic comun - elemente pentru un cod european de conduită în materie de parteneriat

Regulamentul (UE) 2021/1057 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de instituire a Fondului social european Plus (FSE+) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1296/2013

Regulamentul (UE) 2021/1058 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune

Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize


Achiziții publice 

Ghid orientativ pentru responsabilii cu achizițiile publice privind evitarea celor mai obișnuite erori în proiectele finanțate de fondurile structurale și de investiții europene

Hotărârea de Guvern nr. 901 din 27 octombrie 2015 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice

Ordin nr. 543 din 4 iunie 2013 pentru aprobarea Ghidului privind principalele riscuri identificate în domeniul achiziţiilor publice şi recomandările Comisiei Europene ce trebuie urmate de autorităţile de management şi organismele intermediare în procesul de verificare a procedurilor de achiziţii publice

Ultima modificare 25 martie 2024