workshop-por-2014-2020-procedura-operationala-de-monitorizare-a-proiectelor-finantate-prin-mecanismul-iti-delta-dunarii

 Catalog-Item Reuse

Workshop POR 2014-2020: Procedura operațională de  monitorizare a proiectelor finanţate prin mecanismul ITI Delta Dunării
Adaugat la data 25 septembrie 2018

Asociaţia pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării a organizat marţi, 25 septembrie 2018 Workshop-ul cu tema - „Monitorizarea proiectelor beneficiarilor publici POR din perspectiva SIDDDD”.

În cadrul reuniunii a fost prezentată Procedura operațională de  monitorizare a proiectelor ce vor fi finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020, din alocările acordate mecanismului ITI Delta Dunării.

Monitorizarea acoperă întreaga perioadă de la pregătirea cererii de finanțare până în perioada post implementare şi se va realiza în baza acordului de colaborare încheiat cu beneficiarul.

Procedura operațională de  monitorizare are ca scop identificarea riscurilor apărute/ce pot apărea în implementarea proiectului și a cauzelor acestora precum și propunerea unor acțiuni de prevenire a cauzelor ce ar putea împiedica implementarea corectă, eficientă și la timp a proiectului sau de remediere a deficiențelor înregistrate.

La eveniment alături de preşedintele ADI ITI Delta Dunării, Ilie Petre a fost prezent şi vicepreşedintele Consiliului Judeţean Tulcea, Dumitru Mergeani.

Au mai participat la discuţii responsabili cu implementarea proiectelor finanţate prin mecanismul ITI din cadrul UAT Tulcea.

POR - Monitorizarea proiectelor beneficiarilor publici