oportunitati-de-finantare-prin-pocu-2014-2020-potentialii-beneficiari-din-teritoriul-iti-invitati-sa-vina-cu-propuneri-pentru-constructia-finala-a-ghidurilor-dedicate

 Catalog-Item Reuse

Oportunități de finanțare prin POCU 2014-2020. Potențialii beneficiari din teritoriul ITI, invitați să vină cu propuneri pentru construcția finală a ghidurilor dedicate
Adaugat la data 15 februarie 2018

ADI ITI Delta Dunării a organizat joi, 15 februarie 2018, întâlnirea cu tema Oportunități de finanțare și condiții specifice de accesare a alocărilor financiare dedicate teritoriului ITI Delta Dunării, prin  POCU 2014-2020.
În debutul reuniunii au fost prezentate aspecte specifice ghidurilor solicitanților dedicate teritoriului ITI Delta Dunării:

  • O.S. 3.1-3.6. „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural din teritoriul ITI Delta Dunării” ;
  • O.S. 4.2. „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate din teritoriul ITI Delta Dunării”.

Principalele aspecte remarcate de potențialii beneficiari și reprezentanți ai firmelor de consultanță, în cadrul  evenimentului interactiv – cu întrebări și răspunsuri, au vizat realizarea ratei de plasare în muncă a grupului țintă implicat în proiecte precum și tipurile de măsuri integrate destinate comunităților marginalizate.
Reuniunea a avut loc într-un context în care ghidurile mai sus amintite se află în faza de consultare publică. În acest cadru, reprezentanții Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării au precizat că se pot transmite propuneri privind conținutul ghidurilor.
Experții ADI ITI au imprimat deja în conținutul ghidurilor aflate în consultare o serie de particularități adaptate nevoilor și condițiilor din teritoriul ITI. Exemplificăm aici, reducerea grupului țintă la 200 de persoane față de condiția de pe ghidul național care prevede 400 de persoane și de asemenea, posibilitatea de a introduce în grupul țintă al proiectului și persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunități marginalizate (non-romă) situate în localități din afara teritoriului ITI DD. În cel din urmă caz, condiția este ca persoanele din afara teritoriului ITI DD să nu reprezinte mai mult de 20% din valoarea totală a grupului țintă al proiectului și din valoarea eligibilă a bugetului proiectului.
Alături de sprijinul acordat de experții ITI DD, implicarea potențialilor beneficiari în această fază de consultare este extrem de importantă, astfel încât procentul de absorbție a alocărilor financiare dedicate din POCU 2014-2020 să fie maxim.

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa de e-mail: office@itideltadunarii.com până la data de 22 februarie 2018.