Catalog-Item Reuse

Întâlnire de lucru ADI ITI Delta Dunării, Spitalul Județean Tulcea și CJ Tulcea
Adaugat la data 18 ianuarie 2017

În zilele de 11 și 18 ianuarie 2017, la sediul ADI ITI Delta Dunării și la Spitalul Județean de Urgență Tulcea s-au desfășurat întâlniri de lucru între reprezentanți ai ADI ITI Delta Dunării, ai SJU Tulcea și ai CJ Tulcea, pentru stabilirea proiectelor și priorităților de investiții ale SJU Tulcea prin mecanismul ITI DD.
În cadrul discuțiilor au fost identificate 5 priorități de modernizare ale SJU Tulcea:

  1. Eficientizare energetică a clădirilor aparținând SJU Tulcea (clădirea principală care include UPU, Ambulatoriu și Secții, clădirea TBC și clădirea Boli Infecțioase);
  2. Reabilitare, dotare, modernizare UPU (prin amenajarea a 4 noi spații existente pentru desfășurarea în bune condiții a activității specifice unei Unități de Primiri Urgente moderne);
  3. Reconfigurare saloane pentru punerea în acord cu normativele în vigoare;
  4. Reconfigurare flux-uri medicale;
  5. Reabilitare, dotare, modernizare Ambulatoriu.

S-a convenit întocmirea unui Plan de acțiune și Identificarea surselor de finanțare, astfel:

  • A fost agreată necesitatea realizării unui Plan Strategic de Modernizare, care să cuprindă reconfigurarea saloanelor pentru punerea în acord cu normativele în vigoare și reconfigurarea flux-urilor medicale la nivelul întregului Spital;
  • Demararea achizițiilor pentru DALI „Reabilitare, dotare, modernizare UPU”;
  • Demararea achizițiilor pentru DALI „Reabilitare, dotare, modernizare Ambulatoriu”, ulterior recepționării Planului Strategic;
  • Realizarea unui Audit Energetic pentru clădirile SJU Tulcea.

Toate documentele menționate a fi realizate de părțile responsabile sunt necesare și vor sta la baza întocmirii cererilor de finanțare prin POR 2014 – 2020 Axele 3 „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon” și 8 „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale”.