consultanta-tehnica-in-domeniul-achizitiilor-publice-cu-reprezentanti-ai-uat-urilor-din-teritoriul-iti

 Catalog-Item Reuse

Consultanță tehnică în domeniul achizițiilor publice cu reprezentanți ai UAT-urilor din teritoriul ITI
Adaugat la data 29 noiembrie 2017

Având în vedere faptul că legislația privind achizițiile publice este nouă și cu multe interpretări în aplicare și pentru a veni în sprijinul autorităților contractante, ADI ITI Delta Dunării a organizat, alături de un consultant de specialitate, cursuri de consultanță tehnică în domeniul achizițiilor publice cu reprezentanți ai UAT-urilor din teritoriul ITI, în perioada 22-24.11.2017 și 27-29.11.2017.

Discuțiile abordate au făcut referire la:

  1. Clarificarea modului de aplicare a criteriilor de atribuire a contractelor de achiziții publice, prin explicitarea subcriteriilor „calitate-preț” și „costul cel mai scăzut”, introduse ca elemente de noutate prin legile achizițiilor publice. În cazul în care criteriul utilizat este „cel mai bun raport calitate-preț” sau „cel mai bun raport calitate-cost”, stabilirea ofertei câștigătoare se realizează prin aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se stabilesc ponderi relative sau un algoritm specific de calcul;
  2. Detalierea modului în care procedurile de licitație deschisă și licitație restrânsă se vor desfășura integral prin mijloace electronice (online) începând cu luna iunie 2016 pentru toate autoritățile contractante și începând cu ianuarie 2018 pentru unitățile de achiziții centralizate. Transmiterea spre publicare a anunțurilor către operatorul SEAP se realizează numai prin mijloace electronice, prin completarea formularelor specifice disponibile în SEAP la adresa de internet www.e-licitatie.ro și numai de către autoritățile contractante înregistrate;
  3. Dezvoltarea și detalierea modului în care se va realiza consultarea pieței – parte a procesului de achiziție publică în cazul în care se dorește achiziționarea unor produse/servicii/lucrări cu grad ridicat de complexitate tehnică, financiară sau contractuală, ori din domenii cu un rapid progres tehnologic;
  4. Prin noua legislație privind achizițiile publice sunt introduse noi reguli privind evaluarea ex-ante a documentației de atribuire.