consultare-publica-actualizare-portofoliu-proiecte-ITI

 Catalog-Item Reuse

Consultare publică pentru actualizarea portofoliului de proiecte pentru noul exercițiu financiar 2021-2027
Adaugat la data 10 ianuarie 2022

​Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării supune consultării publice propunerile de proiecte formulate de potențialii beneficiari publici (autoritățile publice județene și locale, instituții publice),  pentru noua etapă de programare 2021-2027. Aceste propuneri de proiecte au fost centralizate în urma atelierelor consultative, a acțiunilor curente de monitorizare şi animare pe care le face echipa ADI ITI.

Scopul acestui demers este actualizarea portofoliului de proiecte pentru noul exercițiu financiar, astfel încât să putem avea o imagine clară asupra nevoii de finanțare în teritoriul ITI Delta Dunării.

Fiecare actor public implicat în procesul de dezvoltare locală are, astfel, posibilitatea de a interveni, dacă este cazul, cu observații, modificări, completări referitoare la proiectele înaintate, având în vedere condițiile de eligibilitate prinse în draft-urile programelor de finanțare implementate prin cadrul financiar multianual 2021-2027.

Eventuale observații, modificări, completări referitoare la proiectele înaintate pot fi trimise la adresa de e-mail: office@itideltadunarii.com .

Feedback-ul dumneavoastră este deosebit de important în ceea ce înseamnă efortul comun pentru dezvoltare locală.


Pentru detalii privind condițiile de eligibilitate și finanțare , consultați:

MIPE – Perioada de programare 2021-2027

Planul Național Strategic PAC post 2020

Programul pentru Acvacultură și Pescuit 2021-2027

Prima versiune a Programului pentru Acvacultură și Pescuit 2021-2027 (DRAFT)

A doua versiune a Programului pentru Acvacultură și Pescuit 2021-2027 (DRAFT)

A treia versiune a Programulului pentru Acvacultură și Pescuit 2021-2027 (DRAFT)

   •  Verificați informația la zi privind ➡ proiectul de program PAP 2021-2027


Regulamentul (UE) 2021/1139 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 iulie 2021 de instituire a Fondului european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1004 

ADRSE - Programul Operațional Regional Sud-Est 2021-2027

 

Procesul consultării publice are un caracter continuu, listele cu propuneri de proiecte fiind actualizate în funcție de o multitudine de factori ce țin de acțiunile pentru dezvoltare locală.​

 

Teritoriul ITI - Propuneri proiecte 2021-2027 - Planul Naţional Strategic​​​

Teritoriul ITI - Propuneri proiecte 2021-2027 - Programe Operaționale​​​​​​