finantare-iti-patrimoniu-cultural

Finanțare nerambursabilă pentru conservarea patrimoniului cultural din teritoriul ITI Delta Dunării
Adaugat la data 17 martie 2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 a publicat astăzi Ghidul Solicitantului pentru finanţarea investiţiilor care vizează conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural din teritoriul ITI Delta Dunării. Alocarea financiară pentru apelul de proiecte dedicat zonei ITI DD este de 19,77 milioane de euro.

​Se vor finanţa restaurarea, protecția, conservarea și valorificarea durabilă a obiectivelor de patrimoniu UNESCO, patrimoniu cultural național (indiferent de localizare, urban sau rural) și patrimoniu cultural local din mediul urban.

Activitățile specifice obiectivelor de patrimoniu cultural includ, dar nu se limitează la:

•        Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice;

•        Dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie);

•        Dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil;

•        Activități de marketing și promovare turistică a obiectivului restaurat, inclusiv digitizarea acestuia, în cadrul proiectului.

Solicitanţii eligibili în cadrul acestui apel de proiecte pot fi:

•        Unităţi administrativ-teritoriale

•        Autorităţi ale administraţiei publice centrale

•        Unitățile de cult

•        ONG-uri 

•        Parteneriate între aceste entități, respectiv:

o       Unitate administrativ-teritorială, în calitate de lider în parteneriat cu altă unitate administrativ-teritorială, cu o autoritate a administraţiei publice centrale, unitate de cult sau ONG;

o       Autoritate a administraţiei publice centrale, în calitate de lider în parteneriat cu o unitate administrativ-teritorială, o unitate de cult sau ONG.

„ Avem deja conturată o serie de proiecte. Există un interes crescut pe această zonă a patrimoniului cultural ceea ce este foarte bine pentru că acest lucru înseamnă investiţii care vor pune în valoare potenţialul turistic uriaş al Dobrogei", a declarat Ilie Petre, preşedintele Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară, ITI Delta Dunării.

Depunerea proiectelor se va face începând cu data de 18.05. 2020, ora 12:00. Cererile de finanțare vor putea fi încărcate în aplicaţia MySMIS până la data de 18.09.2020, ora 12:00.

Ghidul Solicitantului este disponibil pe http://www.inforegio.ro/ro/ şi poate fi descărcat de aici


 


CP-ITI-finantare-patrimoniu-cultural-17.03.2020​