Finanțări de până la 1 milion de euro pentru IMM-uri
Adaugat la data 23 ianuarie 2018
​Mai bine de 50 de milioane de euro sunt în prezent puse la dispoziţia IMM-urilor prin mecanismul financiar ADI ITI Delta Dunării, bani prin care investitorii privaţi îşi pot dezvolta afacerile. Apelul deschis prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 dă posibilitatea accesării unor finanțări de minimum 200.000 euro și maximum 1.000.000 euro pentru proiecte dedicate stimulării competitivităţii IMM-urilor.

Construirea, modernizarea şi extinderea spațiilor de producție sunt câteva dintre reperele acestei linii de finanţare care are un rol extrem de important pentru ceea ce înseamnă dezvoltarea sectorului economic privat generator de locuri de muncă. IMM-urile au această oportunitate odată cu aprobarea versiunii finale a ghidului din cadrul Axei Prioritare  2 pentru îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, lansat de Autoritatea de Management pentru POR 2014-2020.

 

Investițiile eligibile pentru co-finanțare includ:

-   Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional: Construirea, modernizarea, extinderea spațiilor de producție/servicii; Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line;

- Investiții finanțabile prin ajutor de minimis: Implementarea procesului de certificare/recertificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității, mediului sau sănătății; activități specifice procesului de internaţionalizare (participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, misiuni comerciale).
etc.

Apelul este destinat investițiilor teritoriale integrate în arealul format din 38 de unități administrativ-teritoriale din cadrul Rezervației Biosfera Delta Dunării, județul Tulcea și nordul județului Constanța, în zonele identificate ca prioritare în cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (aprobată prin HG nr. 602/2016). Apelul va fi deschis numai proiectelor implementate în teritoriul format din unităţile administrativ teritoriale menţionate, în conformitate cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării.

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt societățile constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se încadrează în categoria IMM-urilor din mediul urban, sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural.

Perioada în care pot fi depuse cereri de finanțare: 23 februarie 2018 – 23 august 2018.

În urma demersurilor întreprinse de ADI ITI Delta Dunării, alocarea prezentului apel de proiecte s-a majorat de la 21 de milioane euro la peste 50 milioane euro.

Condițiile de accesare a finanțării sunt detaliate în Ghidul specific acestui apel, disponibil pe http://www.itideltadunarii.com/ . 


 


CP-ITI-lansare-apel-dezvoltare-IMM-23.01.2018