ITI-modernizare-infrastructura

Finanțări nerambursabile pentru modernizarea drumurilor locale și construcția de grădinițe
Adaugat la data 11 ianuarie 2019
Aproximativ 17 milioane de euro sunt în prezent puse la dispoziția comunelor și ONG-urilor prin mecanismul financiar ITI Delta Dunării, bani cu care pot fi susținute investiții care vizează modernizarea drumurilor, a sistemelor de alimentare cu apă, crearea și modernizarea infrastructurii educaționale. AFIR a publicat ghidul final de finanțare pentru Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică. Apelul din cadrul PNDR 2014-2020 este dedicat teritoriului ITI Delta Dunării și are o alocare de 16.777.774 Euro.


SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de:

  • creare și modernizare a infrastructurii rutiere locale și a sistemelor de alimentare cu apă/apă uzată, elemente de bază pentru comunitatea rurală;

   • crearea și modernizarea infrastructurii educaționale ante și preșcolară și a infrastructurii de învățământ secundar superior, cu profil resurse naturale și protecția   mediului dar și a școlilor profesionale în domeniul agricol.

Beneficiari pot fi:

• Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;

• ONG-uri pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe) și socială (creşe şi infrastructură de tip after-school);

Valoarea SPRIJINULUI  NERAMBURSABIL acordat este 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autoritățile publice locale și ONG-uri care sunt NEgeneratoare de venit și nu va depăși:

• 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autoritățile publice locale și ONG-uri care sunt NEgeneratoare de venit și nu va depăși:

– 1.000.000 Euro/ comună, pentru investiții care vizează un singur tip de sprijin (infrastructura de drumuri, apă sau apă uzată);

– 2.500.000 Euro/ comună, pentru investiții care vizează înființarea infrastructurii de apă și apă uzată și 1.500.000 euro pentru extinderea acestei infrastructuri;

– 500.000 Euro, pentru proiectele de infrastructură educațională/socială;

– 4.000.000 euro, pentru proiectele colective (ADI din care fac parte comune) (proiecte care vizează mai multe comune) fără a depăși valoarea maximă /comună/tip de sprijin.

ATENȚIE! Pentru componentele apă/apă uzată și modernizare drumuri locale pot depune proiecte numai UAT-urile care nu au proiecte deja contractate prin această submăsură în cadrul PNDR 2014-2020.


 


CP-ITI-modernizare-infrastructura-11.01.2019​