ITI-POPAM-finantare-pescuit

Finanțare pentru investiții în acvacultură şi înfiinţarea adăposturilor pescăreşti
Adaugat la data 2 mai 2018
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020 a anunţat lansarea a două apeluri de proiecte pentru dezvoltarea sectorului pescăresc din teritoriul ITI Delta Dunării. Pe cele două linii de finanţare sunt puşi la dispoziţia potenţialilor beneficiari 1.700.000 de euro.

Astfel, pentru Măsura I.23. cu o alocare financiară pentru ITI de 800.000 de euro vor fi sprijinite proiecte privind:

  • Modernizarea infrastructurii specifice activităţii de pescuit comercial – porturi şi puncte de debarcare;

  • Înfiinţarea sau modernizarea adăposturilor pescăreşti.

Pot beneficia de sprijin financiar:

- Organisme de drept public;

- Pescari sau organizații de pescari sau asociații de pescari;

- ONG în parteneriat cu organizații de pescari sau cu asociații de pescari;

- Organizații de producători, asociații de organizații de producători sau organizații

interprofesionale;

- Alte tipuri de beneficiari privați care au activități în domeniul pescuitului.

​Pentru Măsura II.3 – Investiții productive în acvacultură cu o alocare financiară pentru ITI de 900.000 euro vor fi sprijinite proiecte care conduc la o reducere substanțială a impactului intreprinderilor din domeniul acvaculturii asupra consumului și calității apei.

Pot beneficia de sprijin financiar întreprinderile cu activitate economică din domeniul acvaculturii.

Data de la care pot fi depuse cereri de finanțare: 27.04.2018, ora 14:00

Data și ora limită până la care pot fi depuse cereri de finanțare: 26.06.2018, ora 14:00

Condițiile de accesare a finanțărilor sunt detaliate în ghidurile specifice disponibile pe http://www.itideltadunarii.com/ .


 


CP-ITI-POPAM -finantare-sectorul-pescaresc-02.05.2018