Pod peste Dunăre Tulcea-Brăila-VIDEO stadiul lucărilor la data de 26-09-2019

UPDATE Progresul lucrărilor la podul peste Dunăre Tulcea-Brăila 
Adaugat la data 26 septembrie 2019

VIDEO stadiul lucărilor la data de 26.09.2019, malul tulcean


 La blocul de ancoraj cabluri susținere pod:

-Execuția pereților mulați este finalizată în procent de 99%
-Vor fi începute în scurt timp lucrările pentru puțurile de epuisment următoarea etapă fiind lucrările de excavație și de demolare a capetelor de pereți mulați care duc la execuția grinzii de coronament
- Piloții cu diametrul de 1500 mm pe culee și pe pilă sunt executați în procent de 100%

 La Turn (fundația piciorului podului):

-Pe inelul de sud sunt turnați piloți din beton armat cu diametru de 1800 mm
-Pe inelul de nord lucrările sunt în curs de execuție, pereții mulați sunt finalizați iar pe sud s-au început epuismentele la 50%
-Urmează etapa de demolare a pereților mulați și ca și în cazul blocului de ancoraj va începe execuția grinzii de coronament
La ora actuală se lucrează aproape non stop, cu unele utilaje chiar 24 de ore din 24, lucrările fiind în grafic. Termenul de finalizare pentru această investiție este anul 2022.

Podul suspendat peste Dunăre – proiect strategic în Conectivitate este cuprins în Master Planul General de Transport al României și face parte din categoria proiectelor de tip ITI.