Catalog-Item Reuse

Planul Național Strategic


Planul Naţional Strategic 2021-2027 va respecta coordonatele politicii agricole comune (PAC), o politică orientată către rezultate.

Ele urmăresc:

OS 1 - să le asigure agricultorilor un venit echitabil

OS 2 - să stimuleze competitivitatea

OS 3 - să restabilească echilibrul de putere în lanţul alimentar

OS 4 - să combată schimbările climatice

OS 5 - să protejeze mediul

OS 6 - să conserve peisajele şi biodicersitatea

OS 7 - să sprijine reînnoirea generaţională

OS 8 - să ajute la dinamizarea zonelor rurale

OS 9 - să protejeze calitatea alimentelor şi sănătatea

 

 Legislație și documente UE

 Documente de programare

 Consultări PNS

 Informații utile

Perioada de tranziție 2021-2022 ➡ Calendar sesiuni finanțare proiecte 

 

Precizări privind depunerea documentației de avizare:

Solicitanții avizului pentru proiectele finanțate din PNDR în perioada de tranziție  2021-2022 pot depune dosarul cererii de avizare în format electronic (documentele semnate în original și scanate  în format PDF),  prin e-mail la adresa office@itideltadunarii.com sau în format hârtie la secretariatul Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării ( Str. Păcii, nr. 20, etaj 2, corp de legătură, Consiliul Județean Tulcea).

Dosarul cererii de avizare poate fi depus începând cu data publicării ghidului solicitantului aferent submăsurii, în forma consolidată ( forma finală),  pe site-urile www.madr.ro  și  www.afir.info .

Dosarul cererii de avizare va conține următoarele documente:

-Cerere de avizare (Anexa nr. 1)

-Fișa Generală pentru prezentarea informațiilor privind proiectul  (Anexa nr. 2)

-Declarația pe propria răspundere că datele completate sunt conforme cu cele completate în cererea de finanțare (Anexa nr. 3)

➡ Procedura de avizare 


------------------
T
​------------------
​​​
Ultima modificare 1 septembrie 2021