Catalog-Item Reuse

Ministerul Finantelor-Ajutor de Stat

​➡​Anunțuri Ajutor de Stat – Ministerul Finanțelor  ​

Pentru anul 2021 bugetul alocat pentru emiterea acordurilor pentru finanțare este de 400.000.000 lei.

Obiectivul schemei de ajutor de stat instituite prin H.G. nr.332/2014, cu modificările și completările ulterioare, îl reprezintă dezvoltarea regională prin realizarea de investiții care determină crearea de locuri de muncă. Se acordă sume sub formă de granturi, de la bugetul de stat, pentru cheltuieli eligibile de natura costurilor salariale.

Întrebări, sesizări şi solicitări de clarificări referitoare la prevederile acestui mecanism de finanțare pot fi adresate prin intermediul platformei dedicate, aflată la dispoziţia operatorilor economici la rubrica  - Formular întrebări.

Ultima modificare 6 decembrie 2022