Catalog-Item Reuse

Finantare-Mediul de Afaceri

Sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, pentru beneficiarii a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență sau îngrădite pe perioada stării de alertă.

Măsura 1 Microgranturi

Măsura 2 Granturi pentru capital de lucru

Măsura 3 Granturi pentru investiții

 

Programe pentru IMM 

Programul Start-Up Nation

Programul de Comerț și Servicii de Piață

Programul Femeia Antreprenor

Programul pentru Meșteșuguri și Artizanat

Programul de Microindustrializare
Ultima modificare 2 iulie 2021