Catalog-Item Reuse

PNRR
  

Pentru informații la zi aici ➡ PNRR  

Scopul Mecanismului de Redresare și Reziliență este de a oferi sprijin pentru investiții și reforme esențiale în vederea redresării sustenabile și pentru ameliorarea rezilienței economice și sociale a statelor membre UE. La finalul perioadei de investiții, economiile și societățile europene vor fi mai bine pregătite pentru provocările și oportunitățile tranzițiilor verzi și digitale. Pentru utilizarea instrumentului de finanțare MRR fiecare stat membru al UE trebuie să elaboreze propriul Plan de Relansare și Reziliență (PNRR) prin care își stabilește domeniile prioritare de investiții în scopul ieșirii din criză, relansării economice și creșterii capacității de reziliență.  

Descarcă aici Planul Național de Redresare și Reziliență(12,5 MB) 

Descarcă aici Anexele Planului Național de Redresare și Reziliență(61,1 MB)​
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

PNRR se referă la un pachet coerent de investiții publice și reforme propuse în baza Recomandărilor Specifice de Țară 2019-2020 . Aceste reforme și proiecte de investiții publice trebuie puse în aplicare până în 2026.

PNRR are la bază 6 piloni principali:

-Tranziția spre o economie verde;  -Transformarea digitală;  
-Creșterea economică inteligentă, sustenabilă și incluzivă;  
-Coeziunea socială și teritorială;  
-Sănătate și reziliență instituțională;  
-Copii, tineri, educație și competențe.
Ultima modificare 30 iulie 2021