rezultate-finale-concurs-mai

 Catalog-Item Reuse

Rezultatele finale la concursul de recrutare în vederea ocupării a 3 (trei) posturi vacante – 1 post – EXPERT PROGRAME/ AXE/ PROIECTE POIM, 1 post - EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE, 1 post ȘOFER și 1 (un) post temporar vacant - EXPERT COMUNICARE
Adaugat la data 10 mai 2022