asociatia-pentru-dezvoltare-intercomunitara-iti-delta-dunarii-organizeaza-concurs-pentru-ocuparea-unor-posturi-vacante

 Catalog-Item Reuse

ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ – ITI DELTA DUNĂRII, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant
Adaugat la data 11 februarie 2016

ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ – ITI DELTA DUNĂRII, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant după următorul program:

 1. Publicare anunț: 11.02.2016 pe site-ul ADI-ITI DD și pe site-ul CONSILIULUI JUDEȚEAN TULCEA.
 2. Depunerea dosarelor: până la data de 23.02.2016 orele 16,00 - Compartiment Juridic, Resurse Umane – ADI ITI DELTA DUNĂRII, Str. Păcii, Nr. 20, etaj 2
 3. Selecția dosarelor primite: 23.02.2016.
 4. Afișarea listei cu candidații admiși în urma selecției dosarelor: 24.02.2016, la sediul ADI-ITI DD și pe site-ul ADI-ITI DD
 5. Data și locul probei scrise: 25.02.2016, orele 10,30 – 12,00, sediul ADI-ITI DD,  Str. Păcii, Nr.20
 6. Afișarea listei cu candidații admiși în urma probei scrise: 25.02.2016, la sediul ADI-ITI DD și pe site-ul site-ul ADI-ITI DD
 7. Data și locul interviului: 26.02.2016, orele 10,30, sediul ADI ITI DD, Str. Păcii, Nr.20.
 8. Afișarea listei cu rezultatele finale: 26.02.2016, orele 16,00, la sediul ADI-ITI DD și pe site-ul ADI-ITI DD
 9. Contestațiile se pot depune în termen de 24 de ore (zi lucrătoare) de la data afișării rezultatelor la Compartimentul Juridic, Resurse Umane – ADI-ITI DELTA DUNARII, strada Păcii, nr. 20.

Bibliografia va fi afișată pe site-ul ADI-ITI DD și pe site-ul Consiliului Județean Tulcea și se poate obține și de la Compartimentul Juridic, Resurse Umane al ADI–ITI DD, strada Păcii, nr. 20.

Relații suplimentare se pot obține de la Compartimentul Juridic, Resurse Umane, la numărul de telefon

0731 400 481, persoană de contact: doamna Violeta MUNTEANU – inspector resurse umane ADI–ITI DD


 

EXPERT AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ

- Bibliografie Expert Agricultură

Condiții specifice:

 • Deținerea de studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licență în domeniul tehnic/ economic;
 • Vechime în specialitatea studiilor (minim 10 ani);
 • Experiență anterioară în proiecte finanțate prin fonduri europene (minim 3 ani).

Constituie avantaj:

 • Perfecționări (specializări) în domeniul studiilor europene;
 • Participarea la proiecte europene în calitate de expert cu atribuții în implementarea proiectelor;
 • Experiență anterioară într-un post care vizează interacțiune cu beneficiarii proiectelor cu finanțare europeană;
 • Cunoașterea legislației privind fondurile europene;
 • Abilități foarte bune în utilizarea calculatoarelor și a altor echipamente informatice;
 • Disponibilitate pentru deplasări frecvente și pentru muncă suplimentară la solicitarea angajatorului, în condițiile legii;
 • Cunoașterea cel puțin a unei limbi de lucru oficiale a Uniunii Europene, de preferință limba engleză.

Abilități necesare:

 • capacitatea de a analiza și sintetiza probleme-oportunități;
 • abilități de învățare autonomă și cercetare/documentare;
 • concentrare pe obiective și respectarea termenelor limită;
 • abilitatea de a lucra eficient într-un mediu dinamic;
 • adaptabilitate, atenție la detalii, capacitate de analiză;
 • capacitate bună de comunicare;
 • gândire creativă;
 • spirit de echipă.

Este de menționat că postul este cu norma întreagă, pe perioada de programare 2014 -2020, cu termen de implementare 2023.

CONŢINUTUL DOSARULUI DE APLICAŢIE

 • Cerere de înscriere la concurs, cu specificarea clară a postului pentru care aplică;
 • Carte de muncă, adeverință sau alte documente care să ateste vechimea în muncă;
 • Curriculum Vitae – semnat și datat în original;
 • Copie după actul de identitate;
 • Certificat de cazier judiciar;
 • Copie după diplome de absolvire a studiilor, specifice cerințelor pentru ocuparea postului la care se aplică;
 • Adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • Copii după alte diplome/certificate, care atestă efectuarea de instruiri, calificări, dobândire de cunoștințe, specializări specifice cerințelor pentru ocuparea postului la care se aplică;
 • Recomandări angajatori și beneficiari – semnate.