asociatia-pentru-dezvoltare-intercomunitara-iti-delta-dunarii-organizeaza-concurs-pentru-ocuparea-postului-de-expert-comunicare

 Catalog-Item Reuse

ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ – ITI DELTA DUNĂRII organizează  concurs pentru ocuparea postului de expert comunicare
Adaugat la data 4 septembrie 2017
 1. Publicare anunț: 04.09.2017 pe site-ul Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării și presa locală.
 2. Depunerea dosarelor : până la data de 15.09.2017 orele 14,00 – la compartimentul Resurse Umane al Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării, Str. Păcii, Nr. 20, etaj 2, (Consiliul Județean Tulcea, corp legătură)
 3. Selecția dosarelor primite 18.09.2017.
 4. Afișarea listei cu candidații admiși în urma selecției dosarelor: 18.09.2017, orele 14,00, pe site-ul Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării
 5. Data și locul probei scrise: 20.09.2017, orele 10,00 – 12,00, sediul ADI - ITI DD,  Str. Păcii, Nr. 20, etaj 2, (Consiliul  Județean Tulcea, corp legătură)
 6. Afișarea listei cu candidații admiși în urma probei scrise: 20.09.2017, orele 16,00 pe site-ul Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării;
 7. Data și locul interviului: 22.09.2017, orele 10,30, sediul Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării, Str. Păcii, Nr. 20, etaj 2, (Consiliul Județean Tulcea, corp legătură)
 8. Afișarea listei cu rezultatele finale: 22.09.2017, orele 14,00, la sediul ADI-ITI DD și pe site-ul Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării
 9. Contestațiile se pot depune în termen de 24 de ore de la data afișării rezultatelor la compartimentul Resurse Umane – Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării, Str. Păcii, Nr. 20, etaj 2, (Consiliul Județean Tulcea, corp legătură)
 10. Bibliografia va fi afișată pe site-ul Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării și se poate obține și de la compartimentul Resurse Umane al Str. Păcii, Nr. 20, etaj 2, (Consiliul Județean Tulcea, corp legătură)

Relații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0731400481.
Persoană de contact : doamna Violeta MUNTEANU – inspector resurse umane al Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării

 1. EXPERT COMUNICARE – 1 post vacant

Condiții de participare la concurs:

 • Deținerea de studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul relații internaționale/ comunicare/ jurnalism;
 • Experiență minim 3 ani în domeniul studiat;
 • Abilități în utilizarea calculatoarelor și a altor echipamente informatice;
 • Cunoașterea cel puțin a unei limbi de lucru oficiale a Uniunii Europene, de preferință limba engleză;

Constituie avantaj:

 • Disponibilitate pentru deplasări frecvente și pentru muncă suplimentară la solicitarea angajatorului, în condițiile legii;

Informații privind postul:                                                                  

 • Funcția de expert comunicare  este subordonată Coordonatorului ITI și Președintelui asociației;
 • Durata și condițiile muncii: normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/ săptămână în condiții normale de lucru;
 • Perioada de probă este de maxim 30 de zile lucrătoare;
 • Concediul de odihnă și durata acestuia: se acordă anual în conformitate cu prevederile Codului Muncii – republicat;

Este de menționat că postul este cu normă întreagă, pe perioada implementării proiectului “Asistență tehnică pentru asigurarea funcționării mecanismului ITI din perspectiva SIDD(DD) și a structurii ADI–ITI Delta Dunării la nivel executiv și partenerial” până la 31.12.2018;

CONŢINUTUL DOSARULUI DE APLICAŢIE

 1. Cerere de înscriere la concurs, cu specificarea clară a postului pentru care aplică;
 2. Carte de muncă, adeverință sau alte documente care să ateste vechimea în muncă;
 3. Curriculum Vitae – semnat și datat în original;
 4. Copie după actul de identitate;
 5. Certificat de cazier judiciar;
 6. Copie după diplome de absolvire a studiilor, specifice cerințelor pentru ocuparea postului la care se aplică;
 7. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 8. Copii după alte diplome/certificate, care atestă efectuarea de instruiri, calificări, dobândire de cunoștințe, specializări specifice cerințelor pentru ocuparea postului la care se aplică;
 9. Recomandări angajatori și beneficiari - semnate;

Actele prevăzute la lit. d), f) și h) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Bibliografia concursului: