Concurs-4-posturi-vacante

 Catalog-Item Reuse

ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ – ITI DELTA DUNĂRII, organizează  concurs pentru ocuparea a 4 posturi astfel: 3 (trei) posturi vacante  – 1 post – EXPERT PROGRAME/ AXE/ PROIECTE POIM, 1 post  - EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE, 1 post ȘOFER și 1 (un) post temporar vacant  - EXPERT COMUNICARE
Adaugat la data 8 aprilie 2022

ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ – ITI DELTA DUNĂRII, organizează  concurs pentru ocuparea a 4 posturi astfel:

după cum urmează:

 1. Constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor: 04 aprilie 2022
 2. Publicare anunț concurs: 08 aprilie 2022 pe site-ul Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării și presa locală
 3. Depunerea dosarelor de candidați: 11 aprilie 2022 – 21 aprilie 2022, ora 12,00 – la compartimentul Resurse Umane al Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării, Str. Păcii, Nr. 20, etaj 2, (Consiliul Județean Tulcea, corp legătură)
 4. Selecția dosarelor de concurs: 27 aprilie 2022
 5. Afișarea listei cu candidații admiși în urma selecției dosarelor: 27 aprilie 2022, ora 16,00, pe site-ul Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării
 6. Depunere eventuale contestații selecție dosare: 28 aprilie 2022
 7. Soluționare eventuale contestații selecție dosare: 29 aprilie 2022
 8. Data și locul probei scrise: 02 mai 2022, orele 10,00 – 12,00, sediul ADI - ITI DD,  Str. Păcii, Nr. 20, etaj 2, (Consiliul  Județean Tulcea, corp legătură)
 9. Afișarea listei cu candidații admiși în urma probei scrise: 02 mai 2022, ora 16,00 pe site-ul Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării;
 10. Depunere eventuale contestații probă scrisă: 03 mai 2022;
 11. Soluționare eventuale contestație probă scrisă: 04 mai 2022;
 12. Data și locul interviului: 05 mai 2022, ora 10,30, sediul Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării, Str. Păcii, Nr. 20, etaj 2, (Consiliul Județean Tulcea, corp legătură)
 13. Afișarea listei cu candidații admiși în urma interviului: 05 mai 2022, ora 16,00 pe site-ul Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării;
 14. Depunere eventuale contestații interviu: 06 mai 2022;
  Soluționare eventuale contestație probă scrisă: 09 mai 2022;
 15. Afișarea listei cu rezultatele finale: 10 mai 2022 ora 16,00, la sediul ADI-ITI DD și pe site-ul Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării
 16. Contestațiile se pot depune în termen de 24 de ore de la data și ora afișării fiecărui rezultat, la compartimentul  Resurse Umane – Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării, Str. Păcii, Nr. 20, etaj 2, (Consiliul Județean Tulcea, corp legătură)
 17. Bibliografia va fi afișată pe site-ul Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării și se poate obține și de la compartimentul Resurse Umane al Str. Păcii, Nr. 20, etaj 2, (Consiliul Județean Tulcea, corp legătură)

  Relații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0731400481
  Persoană de contact: doamna Violeta MUNTEANU – inspector resurse umane al Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării