update-por-2014-2020-s-a-prelungit-termenul-de-depunere-pentru-axa-prioritara-5-prioritatea-de-investitii-5-1

 Catalog-Item Reuse

UPDATE POR 2014-2020: S-a prelungit termenul de depunere pentru Axa Prioritară 5, Prioritatea de Investiţii 5.1
Adaugat la data 24 noiembrie 2017

La solicitarea ADI ITI Delta Dunării, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a modificat prin Ordinul nr. 6919/24.11.2017, „Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei Prioritare 5, Prioritatea de Investiții 5.1 – ”Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, inclusiv pentru zona de Investiție Teritorială Integrată Delta Dunării”.
Perioada de depunere a proiectelor se prelungește o lună. Astfel, data de închidere a sesiunii de depunere a cererilor de finanţare este 22.12.2017, ora 10:00.
Restul condițiilor și prevederilor din ghidul specific rămân neschimbate.


Ordinul nr. 6919/24.11.2017 pentru modificarea "Ghidului solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor pentru axa 5, Prioritatea de investiții 5. 1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, inclusiv pentru zona de Investiție Teritorială Integrată Delta Dunării", aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 3625/12.07.2017