update-200-000-euro-pentru-microintreprinderi-fonduri-disponibile

 Catalog-Item Reuse

UPDATE: 200.000 Euro pentru microîntreprinderi - Fonduri disponibile!
Adaugat la data 23 august 2017

Microîntreprinderile ce intenționează sa-și dezvolte afacerile în teritoriul ITI Delta Dunării – mediul urban, ca loc de implementare al proiectului, mai pot depune cereri de finanțare, pentru a obține fonduri europene până la 200.000 de Euro pentru diverse afaceri, de la pensiuni turistice și service-uri auto până la croitorii și firme de software, până la data de 10 septembrie 2017, în cadrul POR 2014-2020, Axa Prioritară 2 „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de Investiții 2.1 „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, apel dedicat Investiției Teritoriale Integrate Delta Dunării. Cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis

Investițiile eligibile pentru cofinanțare includ:

  • Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional: construirea, modernizarea, extinderea spațiilor de producție/servicii; Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line;
  • Investiții finanțabile prin ajutor de minimis: implementarea procesului de certificare/recertificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității, mediului sau sănătății; activități specifice procesului de internaționalizare (participarea la târguri și expoziții internaționale, misiuni comerciale), etc.

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este 25.000 de euro.

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile solicitate trebuie să respecte normele de acordare a ajutorului de minimis: valoarea maximă a ajutorului de minimis ce poate fi acordat unei întreprinderi unice, din fonduri publice, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanțare și anul curent depunerii cererii de finanțare) este de 200.000 de euro, echivalent în lei.

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt societățile constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile sau societăți cooperative care se încadrează în categoria microîntreprinderilor.

Ghidul specific pentru apelul de proiecte POR 2017/2/2.1.A/ITI/1 se găsește  pe site-ul nostru la secțiunea Finanțare, POR, Axe prioritare​