un-nou-ghid-in-consultare-publica-por-2014-2020-axa-prioritara-10-prioritatea-de-investitii-10-1-obiectivul-specific-10-1-operatiunea-b

 Catalog-Item Reuse

Un nou ghid in consultare publica POR 2014-2020, Axa Prioritară 10, Prioritatea de Investiții 10.1., Obiectivul Specific 10.1. Operațiunea B
Adaugat la data 6 octombrie 2017

În data de 5 octombrie 2017 , a fost lansat în consultare publică până pe 20 octombrie a.c. : Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 10 – „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 – „Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.
Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro
Ghid Axa Prioritară 10, Prioritatea de Investiții 10.1., Obiectivul Specific 10.1. Operațiunea B in consultare publica