stimulare-mobilitate-tineri-NEET

 Catalog-Item Reuse

Consultare publică, POCU: Ghidul Solicitantului „Măsuri pentru tinerii NEET I – Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă”
Adaugat la data 21 septembrie 2021

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 lansează în consultare publică Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Măsuri pentru tinerii NEET I – Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă", apel non-competitiv, Axa prioritara 1 , Obiectivul Specific 1.1.

 Observațiile și sugestiile pot fi trimise până la data de 30 septembrie 2021, pe adresa: consultare.pocu@mfe.gov.ro.


GSCS_AP 1_prime si subventii_Septembrie 2021