sprijin-prima-impadurire-suprafetes-impadurite

 Catalog-Item Reuse

Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”
Adaugat la data 15 septembrie 2021

​Agenţia de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) anunţă lansarea sesiunii 6/2021 de depunere a Cererilor de sprijin pentru accesarea Schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”, aferentă Măsurii 8 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”, SubMăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite” din cadrul PNDR 2014 - 2020, care se va desfășura în perioada 15 septembrie 2021– 28 februarie 2022. Schema de ajutor de stat contribuie la domeniul de intervenție 5E – Promovarea conservării și a sechestrării carbonului în agricultură și silvicultură.

Alocarea financiară pentru sesiunea 06/2021 privind Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”, aferentă Măsurii 8 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”, Submăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite” din cadrul PNDR este de 6.537.930 euro.

Cererile de sprijin pentru schema de ajutor de stat pot fi depuse în intervalul 15 septembrie 2021 – 28 februarie 2022, ora 16:00

După avizarea proiectului tehnic de împădurire de către Garda Forestieră, solicitanții pot depune, la Centrele Județene APIA, cererile de sprijin însoțite de documentele specificate în Ghidul solicitantului. 

​Solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în schema de ajutor de stat și detaliate în Ghidului Solicitantului pentru schema de ajutor de stat aprobat prin Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 198/2021 şi este publicat pe site-ul APIA, secțiunea „Măsuri de sprijin și IACS”, subsecțiunea „Măsuri delegate din PNDR”.​

Ghidul și anexele aferente acestuia pot fi descărcate aici.