solicitare-clarificari-pocu-ITI

 Catalog-Item Reuse

Solicitare clarificări în etapa conformităţii administrative şi a eligibilităţii pentru apelul POCU/711/6/14 „Stagii de practică pentru elevi – Teritoriul ITI Delta Dunării”
Adaugat la data 31 martie 2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 31.03.2020 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/711/6/14 „Stagii de practică pentru elevi – Teritoriul ITI Delta Dunării".

Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termenul precizat în cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în:

În conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci cand evaluatorul consideră că o informație lipsește sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de evaluare a conformității administrative și eligibilității.​

Modalitatea_de_utilizare_a_mecanismului_de clarificare_POCU