sesiune-cerereri-schema-sprijin-impadurire

 Catalog-Item Reuse

Sesiune de depunere a cererilor de sprijin pentru Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite”
Adaugat la data 5 august 2020

​În perioada 03 august – 11 decembrie 2020 se desfășoară cea de-a cincea sesiune de depunere a cererilor de sprijin pentru Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurire", aferentă submăsurii 8.1 „Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite”, din cadrul PNDR 2014-2020. Alocarea financiară a acestei sesiuni este de 10.000.000 euro.

Prima etapă în accesarea sprijinului este cea de identificare a terenurilor care urmează a fi împădurite. În acest sens, MADR invită potențialii beneficiari să solicite eliberarea Notei de constatare la Centrele județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA). Potențialii beneficiari trebuie să aibă în vedere că Proiectul tehnic de împădurire nu poate fi depus la Garda Forestieră, în vederea avizării, cu mai puțin de 10 zile înainte de încheierea perioadei de depunere a cererilor de sprijin la APIA.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați pliantul atașat și versiunea aprobată a Ghidului solicitantului pentru Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite" pentru această sesiune, care detaliază modul de accesare a sprijinului financiar.​

Pliant-Informatii suplimentare Masura 8

Ghidul_solicitantului_Masura_8_Sesiunea_5