s-modificat-ghidul-general-al-solicitantului-de-finantare-prin-programul-operational-regional-por-2014-2020

 Catalog-Item Reuse

S-a modificat Ghidul general al solicitantului de finanțare prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020
Adaugat la data 26 mai 2016

Ghidul general al solicitantului de finanțare prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 a fost modificat, ca urmare a unor noi reglementări europene şi naţionale, prin Ordinul 755 din 25 mai 2016. Puteți descărca Ghidul cu modificări la link-ul   http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-2014-2020.html.  Ordinul pentru aprobarea noului ghid general îl regăsiți la link-ul http://www.inforegio.ro/images/Ordin%20755%20din%2025%20mai%202016.pdf.

De asemenea, aceste documente se regăsesc și pe site-ul www.itideltadunarii.com, la secțiunea Finanțare - POR  - Documente/Informații utile.