reuniunea-comitetului-de-monitorizare-programului-operational-capacitate-administrativa-2014-2020

 Catalog-Item Reuse

A patra reuniune a Comitetului de Monitorizare  a Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (CM POCA),  29 noiembrie 2016, București
Adaugat la data 6 decembrie 2016

În data de 29 noiembrie 2016 a avut loc cea de-a patra reuniune a Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (CM POCA), la Facultatea de Drept a Universității din București, din partea Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării participând doamna Loredana IONELE – membru supleant.

Discuțiile purtate au vizat aspecte legate de: aprobarea modificărilor la POCA cu datele privind valorile de bază și țintele pentru indicatorii 5S13-5S15; stadiul îndeplinirii condiționalităților ex-ante aplicabile POCA; stadiul implementării Strategiei pentru consolidarea administrației publice 2014-2020 (SCAP) și a Strategiei privind mai buna reglementare 2014-2020 (SMBR); stadiul implementării POCA la 30 noiembrie 2016; prezentarea și aprobarea recomandărilor Grupului de Lucru tehnic al CM POCA privind Simplificarea pentru beneficiari; prezentarea unor proiecte aflate în implementare și exemple de bune practici.

am-poca1 

 am-poca2