reuniunea-comitetului-de-monitorizare-al-pndr-2014-2020-bucuresti

 Catalog-Item Reuse

Reuniunea Comitetului de Monitorizare al PNDR 2014 – 2020
Adaugat la data 5 decembrie 2016

Marți, 29 noiembrie 2016, a avut loc cea de-a IV-a Reuniune a Comitetului de Monitorizare al Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, la București, din partea ADI ITI Delta Dunării  participând coordonatorul ITI DD și experții ADI ITI DD pentru PNDR.

Privitor la mecanismul ITI și deschiderea apelurilor de cereri pentru teritoriul ITI Delta Dunării, discuțiile purtate au vizat aspecte legate de:

 • alocările din PNDR pentru teritoriul ITI Delta Dunării; față de propunerile de modificare acceptate în cadrul ultimei reuniuni de lucru AM PNDR – ADI ITI DD, a fost suplimentată suma alocată sM 6.1 cu 3 mil euro (alocare totală sM 6.1 = 10 mil. Euro), cu reducerea echivalentă din sM 7.2;
 • proiectele depuse în cadrul sM 10 Agromediu și climă, în teritoriul ITI Delta Dunării, vor avea impact asupra teritoriului dar nu vor afecta alocarea de 168 mil euro pentru ITI Delta Dunării;
 • introducerea criteriului de eligibilitate pentru proiectele din teritoriul ITI Delta Dunării: avizul de conformitate cu Strategia Integrată pentru Dezvoltarea Durabilă a Deltei Dunării;
 • aprobarea propunerilor de modificare a criteriilor de selecție transmise de către ADI ITI DD;
 • pașii necesari a fi parcurși pentru lansările specifice teritoriului ITI Delta Dunării:
  • modificarea procedurilor specifice (punerea în concordanță cu noile prevederi ale HG 226 / 2015 și OMADR 763 / 2015),
  • modificarea procedurii generale de contractare (punerea în concordanță cu HG 226 / 2015),
  • finalizarea procesului de evaluare și selecție a proiectelor depuse în sesiunea 2016, pentru asigurarea de șanse egale și pentru a da posibilitatea solicitanților care au aplicat la nivel național să re-aplice pentru sesiunile dedicate ITI în cazul neselectării proiectelor;
 • deschiderea unei sesiuni anuale continue de depunere a cererilor de finanțare pentru teritoriul ITI Delta Dunării, pentru perioada ianuarie/februarie – septembrie/octombrie 2017.

Au fost discutate, totodată, propunerile de modificare a unor elemente specifice apelurilor de selecție pentru întreg teritoriul național, în vederea revizuirii, începând cu anul 2017, a PNDR. Cele mai importante modificări se referă la:

 • prevederile privind selecția proiectelor - posibilitatea organizării uneia sau mai multor sesiuni continue de depunere a proiectelor cu alocare financiară raportată la o perioadă predefinită, pentru utilizarea cât mai eficientă a alocării financiare;
 • valoarea procentuală maximă a avansurilor care pot fi acordate în cazul plăților compensatorii pe suprafață;
 • perioada contractelor care conferă dreptul de folosință asupra clădirilor și terenurilor;
 • definițiile fermei mici, fermei de familie și investițiilor colective, astfel:
  • modificarea plafonului minim al fermei mici de la 8.000 la 4.000 SO,
  • redefinirea conceptului de fermă de familie, cu modificarea limitelor intervalului de dimensiune economică, atât cea inferioară cât și cea superioară, respectiv între 4.000 și 100.000 SO,
  • definiția investițiilor colective;
 • introducerea unor clarificări privind proporționalitatea sprijinului acordat / recuperat în funcție de îndeplinirea obiectivelor din planul de afaceri (modificare ce vizează sM 6.1, 6.2, 6.3);
 • creșterea plafonului minim de 500.000 SO în cazul fermelor zootehnice care beneficiază de o intensitate a sprijinului diminuată (30%);
 • amendarea fișei sub-măsurii 4.3 cu privire componenta Irigații, urmare a aprobării ,,Programului Național de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigații din România,, (prin HG nr. 793 / 26.10.2016), cu impact asupra mai multor capitole din ghidul solicitantului;
 • preluarea condiției de la sM 4.1 și 4.1a privind dimensiunea economică în cazul rotației culturilor, pentru sM 6.1 și 6.3: solicitantul nu va reduce dimensiunea economică prevăzută la depunerea cererii de finanțare a exploatației agricole pe durata de execuție a proiectului cu mai mult de 15%, cu toate acestea, dimensiunea economică a exploatației agricole nu va scădea, in nicio situație, sub pragul minim de 4.000 SO stabilit prin condițiile de eligibilitate;
 • pentru măsura M7, modificarea prevederilor referitoare la intensitatea sprijinului, cu implicații asupra capitolului 13 – intensitatea și valoarea sprijinului va fi diferențiată în funcție de încadrarea sau nu a proiectelor în categoria generatoare de venit;
 • revizuirea bazei legale pentru ordinul GBER și de minimis;
 • lansarea la nivel național a sM 4.1 (sesiunea a II-a), începând cu 15 decembrie 2016 – închidere sesiune 28 februarie 2017; alocare totală 150 mil euro (75 mil euro pentru sectorul vegetal și 75 mil euro pentru sectorul zootehnic); condițiile de eligibilitate vor fi aceleași ca în sesiunea anterioară.

1