regulamentulul-de-organizare-si-functionare-contestatii-masuri-pndr-2014-2020

 Catalog-Item Reuse

Regulamentul de organizare și funcționare al procesului de selecție și al procesului de verificare a contestațiilor pentru proiectele aferente masurilor din PNDR 2014-2020 a fost modificat
Adaugat la data 25 iulie 2016

Regulamentul de organizare și funcționare al procesului de selecție și al procesului de verificare a contestațiilor pentru proiectele aferente masurilor din PNDR 2014-2020 a fost modificat prin Ordinul ministrului MADR nr.  856 / 19.07.2016. Documentul completează Ordinul nr. 763/2015 și aduce câteva modificări referitoare la lansarea sesiunilor de depunere a cererilor de finanțare, depunerea continuă a proiectelor, amânarea sau prelungirea sesiunilor, retragerea proiectelor în cadrul sesiunii anuale.​

  • Lansarea sesiunilor pentru toate submăsurile de depunere a cererilor de finanțare se va face după cel puțin 7 (șapte) zile calendaristice de la publicarea Ghidului solicitantului și a documentelor de procedură aferente, pe site-ul AFIR (art.5 , alin.1);
  • Depunerea continuă de proiecte în cadrul sesiunii anuale a proiectelor unei masuri/submăsuri se realizează lunar/trimestrial numai pentru proiecte ce au punctajul estimat (evaluare – prescoring) mai mare sau egal cu pragul de calitate aferent lunii / trimestrului (art.5, alin.10);
  • Depunerea continuă a proiectelor având punctaj estimat mai mare sau egal cu pragul de calitate aferent lunii/trimestrului din cadrul sesiunii aferente unei masuri/submăsuri se oprește înainte de termenul limită prevăzut la lansare, atunci când valoarea proiectelor depuse (excluzând valoarea proiectelor retrase) ajunge la 200% față de nivelul alocării anuale a măsurii/submăsurii, cu excepția primelor 5 zile calendaristice începând cu data lansării sesiunii respective (art.5, alin.11);
  • O sesiune de depunere proiecte poate fi amânată sau, după caz, suspendată / anulată înaintea aprobării raportului de selecție în cazul apariției unor suspiciuni / indicii de fraudă / neregulă sau de orice natură care afectează implementarea submăsurii așa cum a fost prevăzut in PNDR 2014-2020 (art.5, alin.14);
  • O sesiune de depunere proiecte poate fi prelungită doar înainte de data limită de închidere a sesiunii (dată afișata pe site-ul AFIR la lansarea sesiunii) la propunerea motivată a AFIR sau DGDR AM PNDR, în cadrul anului de referință și cu pragul de calitate cel puțin egal cu pragul minim de calitate  (art.5, alin.16);
  • Dacă în urma finalizării procesului de selecție și de soluționare a contestațiilor se constată ca restul de alocare anuală care reprezintă diferența dintre valoarea alocării anuale și suma proiectelor selectate este pozitiv, coroborat cu faptul că termenul limită din nota de lansare nu a expirat, atunci sesiunea anuală de depunere a proiectelor poate continua cu respectarea condițiilor prevăzute la art.5 alin.17;
  • Proiectele al căror punctaj va scădea în urma evaluării AFIR sub pragul de calitate coresp​unzător lunii / trimestrului, precum și  proiectele încadrate greșit din punct de vedere al alocării financiare aferente unei masuri sau submăsuri componente (alocare distinctă) , vor fi declarate neconforme (art.6, alin.6);
  • Solicitanții vor putea retrage și/sau redepune proiecte o singură dată în cadrul sesiunii anuale continue, cu excepția solicitanților aflați sub incidența dispozițiilor HG nr.226/2015 cu modificările și completările ulterioare (art.6, alin.7).

Noile reglementari se vor aplica începând cu următoarele sesiuni de depunere a proiectelor în cadrul PNDR.

Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 856 din 19.07.2016 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.763/2015