regio-2014-2020-a-fost-lansat-cel-de-al-ii-lea-apel-pentru-investitii-in-infrastructura-de-servicii-sociale-fara-componenta-rezidentiala-destinata-copiilor

 Catalog-Item Reuse

REGIO 2014-2020: A fost lansat cel de-al II-lea apel pentru investiții în infrastructura de servicii sociale fără componentă rezidențială, destinată copiilor
Adaugat la data 4 februarie 2019

Autoritatea de Management pentru POR din cadrul MDRAP a aprobat lansarea celui de-al II-lea apel pentru Obiectivul Specific 8.3. C -„Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, pentru grupul vulnerabil „copii”, atât la nivel național cât și în zona de Investiție Teritorială Integrată- ITI Delta Dunării.

Investițiile eligibile pentru co-finanțare se referă la:

  • construcţia/reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de servicii sociale fără componentă rezidențială, destinată copiilor
  • construcţia/reabilitarea/modernizarea/dotarea de case de tip familial pentru copii

Regiunile de dezvoltare în care se pot depune proiecte sunt cele în care există centre de plasament aflate pe Lista de prioritizare întocmită de ANPDCA, pe baza rezultatelor proiectului SIPOCA 2

Proiectele implementate în zona Investiţiei  Teritoriale Integrate Delta Dunării (ITI DD) sunt eligibile.

Depunerea cererilor de finanțare se face prin sistemul electronic - aplicația MY SMIS.

Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de aproximativ o lună de la data publicării Ghidului specific 8.3 C,​ iar apelul va fi deschis în vederea depunerii cererilor de finanțare o perioadă de patru luni.

Apelul este de tip necompetitiv, pe principiul „primul venit, primul servit”.​