raport-selectie-final-Strategii-Dezvoltare-Locală-Multifond

 Catalog-Item Reuse

Autoritatea de Management pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială: Raportul de selecție final al Strategiilor de Dezvoltare Locală Multifond selectate la nivelul Comitetului comun de selecție AM PNDR și AM PoIDS
Adaugat la data 2 iunie 2024

Autoritatea de Management pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială a publicat Raportul de selecție final al Strategiilor de Dezvoltare Locală Multifond selectate la nivelul Comitetului comun de selecție AM PNDR și AM PoIDS, care vizează atât intervenții finanțate din FEADR, cât și intervenții finanțate din FSE+.

Raportul de selecție final al Strategiilor de Dezvoltare Locală Multifond a fost elaborat la nivelul Autorității de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală.

Ca urmare a finalizării procesului de evaluare și selecție a Strategiilor de Dezvoltare Locală în cadrul mecanismului DLRC aferent mediului rural, orașelor și municipiilor cu o populație mai mică de 20.000 locuitori, Autoritatea de Management pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027 va lansa în perioada următoare în consultare publică Ghidul Solicitantului pentru finanțarea intervențiilor FSE+, Prioritatea P02. Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității – zona rurală.


Raportul de selecție final al Strategiilor de Dezvoltare Locală Multifond