propunere-privind-grila-economico-tehnico-financiara-referitoare-la-prioritatea-de-investitii-2-2-por-consultare-publica

 Catalog-Item Reuse

Propunere privind grila economico-tehnico-financiară referitoare la prioritatea de investiții 2.2. POR – Consultare publică
Adaugat la data 23 noiembrie 2017

Având în vedere că în cadrul Comitetului de Monitorizare POR 2014-2020 din data de 10 octombrie 2017 s-a aprobat Lista domeniilor de activitate eligibile aplicabile priorității de investiții 2.2. Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor,  pentru teritoriul ITI Delta Dunării, în sensul introducerii de domenii noi, și, mai mult, faptul că apelul de proiecte se va lansa cât de curând, ADI ITI DD dorește să înainteze o propunere de grilă economico-tehnico-financiară către AM POR, ținând cont de domeniile reprezentative pentru acest teritoriu.
Astfel, vă supunem consultării propunerea ADI ITI DD.
Eventualele comentarii vor fi trimise pe adresa office@itideltadunarii.com până la data de 29.11.2017.

Propunere grilă de evaluare tehnică și financiară