proiecte-de-investitii-pentru-imbunatatirea-infrastructurii-educationale-apel-dedicat-invatamantului-obligatoriu

 Catalog-Item Reuse

POR : s-a prelungit termenul de depunere a proiectelor de investiții pentru îmbunătățirea infrastructurii educaționale, apel dedicat învățământului obligatoriu
Adaugat la data 21 aprilie 2018

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a prelungit cu două luni termenul de depunere a cererilor de finanţare pentru îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020.
Astfel, termenul limită pentru depunerea proiectelor de investiţii pe acest palier de finanțare este 09.07.2018, ora 12.00.
Pot intra în etapa de precontractare proiectele declarate conforme și eligibile, care în urma evaluării tehnice și financiare au obținut un punctaj de minim 50 de puncte.
O sinteză a modificărilor a fost publicată pe http://www.inforegio.ro, secţiunea Apeluri proiecte.

Pentru atingerea obiectivului specific al acestei priorități de investiție sunt avute în vedere realizarea următoarelor tipuri de investiții:

  • construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale pentru învățământul general obligatoriu (şcoli I-VIII, inclusiv nivelul clasei pregătitoare)

Atenţie!! Învăţământul special, aşa cum este defint prin Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, este eligibil în cadrul prezentului apel de proiecte.

Principalele tipuri de beneficiari eligibili avuți în vedere sunt unităţi administrativ-teritoriale și instituții ale administrației publice locale aflate în subordinea sau coordonarea autorității publice locale, desprinse din aparatul Primăriei/ Consiliului Județean, cu bugetul aprobat prin HCL/HCJ, derulează proceduri de achiziții publice având personalitate juridică.
În cazul apelului dedicat zonei Investiţiei Teritoriale Integrate Delta Dunării, alocarea este 19.000.000 de euro.
Ghidul specific PI 10.1b​ – Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului