proiect-de-oug-pentru-modificarea-si-completarea-oug-662011-privind-prevenirea-constatarea-si-sanctionarea-neregulilor-aparute-in-obtinerea-si-utilizarea-fondurilor-europene-sisau-a-fondurilor-publ

 Catalog-Item Reuse

Proiect de OUG pentru modificarea și completarea OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora
Adaugat la data 13 decembrie 2017

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene aduce la cunoștința publicului textul următorului proiect de act normativ - Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.

Proiectul de act normativ a fost publicat în data de 07.12.2017. Observațiile și propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, la adresele de e-mail mihai.ioan@fonduri-ue.ro și daniela.rusu@fonduri-ue.ro.

Termenul limită până la care se pot transmite propuneri este de 10 zile calendaristice de la publicarea anunțului.

Nota de fundamentare ​