programul-sanatate-metodologie-aviz-oportunitate-implementare-proiecte

 Catalog-Item Reuse

Programul Sănătate 2021-2027: Metodologia pentru acordarea avizului de oportunitate în vederea implementării proiectelor de infrastructură publică de sănătate
Adaugat la data 5 iulie 2023

Ministerul Sănătății a publicat Metodologia pentru depunerea cererilor de acordare a avizului de oportunitate în vederea implementării proiectelor de infrastructură publică de sănătate cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului Sănătate și din împrumuturi contractate cu instituțiile financiare internaționale.

  • Pentru obținerea avizului de oportunitate, solicitanții transmit în format electronic la adresa de email aviz.proiecte@ms.ro următoarele documente:
  • ​Solicitare pentru obținerea avizului de oportunitate (conform model prevăzut în Anexa 1 la prezenta metodologie);
  • Declarație privind evitarea conflictelor de interese, a fraudei, corupției și dublei finanțări (conform model prevăzut în Anexa 2 la prezenta metodologie);
  • Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (conform model prevăzut în Anexa 3 la prezenta metodologie);
  • Declarație de eligibilitate (conform model prevăzut în Anexa 4 la prezenta metodologie);
  • Declarație de angajament (conform model prevăzut în Anexa 5 la prezenta metodologie);
  • Studiul de fezabilitate / PT / DALI, după caz;
  • Acordul de parteneriat, dacă este cazul.

 

Ordonanţa de urgenţă 55 _ 2023

Metodologie pentru obținerea avizului de oportunitate