programul-sanatate-ghidul-solicitantului-investitii-infrastructura-publica-ambulatorii-screening

 Catalog-Item Reuse

Programul Sănătate: Ghidul solicitantului pentru Apelul de proiecte – „Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor implicate în implementarea de programe de screening”

Adaugat la data 3 ianuarie 2024

Autoritatea de Management pentru Programul Sănătate a publicat Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte „Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor implicate în implementarea de programe de screening”.

Solicitanți eligibili:
 
a) Unități sanitare publice/ structuri publice cu personalitate juridică care desfășoară activități medicale de tip ambulatoriu sau care acordă asistență medicală ambulatorie;
b) Unitățile administrativ-teritoriale, astfel cum sunt definite la art. 5 lit. pp) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care au în coordonare/ subordonare/ autoritate sau dețin în administrare/ proprietate unitățile de la punctul a);
c) Unitățile administrativ-teritoriale, astfel cum sunt definite la art. 5 lit. pp) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care administrează de drept și vor pune la dispoziția parteneriatului terenuri şi clădiri în vederea realizării proiectului;
d) Primăria Municipiului București, inclusiv prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București și sectoarele Municipiului București, definite conform prevederilor art. 5 lit. pp și mm) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care au în coordonare/ subordonare/ autoritate sau dețin în administrare/ proprietate unitățile de la punctul a);
e) Ministerul Sănătății, alte autorități și instituții publice centrale, inclusiv autorități și instituții publice centrale din sfera apărării, ordinii publice și siguranței naționale, respectiv a Academiei Române care au în coordonare/ subordonare/ autoritate sau dețin în administrare/ proprietate unitățile de la punctul a);
f) Universități publice de medicină, pentru ambulatoriile acestora.

Acțiunile sprijinite prin apelul de propuneri de proiecte sunt investiții de tipul extindere/ modernizare/ reabilitare/ construcție nouă și dotare (după caz) în infrastructura unităților sanitare publice sau în structurile medicale publice care desfășoară activități medicale de tip ambulatoriu sau care acordă asistență medicală ambulatorie.

Apelul de tip competitiv​ este deschis în sistemul informatic MySMIS2021 în perioada 29 decembrie 2023 – 30 aprilie 2024.