programul-sanatate-apel-proiecte-screening-cancer-colorectal

 Catalog-Item Reuse

Programul Sănătate 2021-2027: s-a lansat apelul de proiecte „Măsuri sistemice de implementare, asigurare și control al calității programului de screening pentru cancer colorectal - etapa I”
Adaugat la data 2 februarie 2024

​Autoritatea de Management pentru Programul Sănătate a lansat Apelul de proiecte PS/247/PS_P1/OP4/ESO4.11/PS_P1_ESO4.11_A1  „Măsuri sistemice de implementare, asigurare și control al calității programului de screening pentru cancer colorectal - etapa I”.

Prezentul apel este de tip competitiv, cu termen limită de depunere.

Perioada de depunere a cererilor de finanțare în sistemul informatic MySMIS2021: 31 ianuarie 2024, ora 16:00 - 1 aprilie 2024, ora 14:00.

Ghidul solicitantului vizează exclusiv intervenții cu acoperire națională, atât din perspectiva utilității instrumentelor de lucru elaborate/ actualizate, cât și a personalului care va beneficia de programele de formare sau de măsurile de sprijin. La nivel de proiect este necesar ca grupul țintă să provină din cabinete de medicină de familie și/ sau unități publice din toate cele 8 regiuni de dezvoltare ale României – proiect cu acoperire națională.

Prezentul apel de proiecte NU vizează măsuri dedicate de investiții teritoriale integrate. Cu toate acestea, proiectele care vor viza măsuri de formare a personalului din managementul/ coordonarea/ implementarea programelor de screening care își desfășoară activitatea în cabinete ale medicilor de familie, precum și în unitățile sanitare publice localizate în cele 4 regiuni ITI  vor fi prioritate în cadrul procesului de evaluare și selecție.

  • ​Solicitant eligibil: unitate sanitară publică cu paturi cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Sănătății cu competențe în domeniul endoscopiei digestive, diagnosticului și tratamentului cancerului colorectal.
  • Parteneri eligibili: Institutul Național de Sănătate Publică, entitate în subordinea Ministerului Sănătății; ONG-uri cu activitate relevantă în domeniul prevenirii cancerului; Universități publice de medicină și farmacie.
Pentru detalii consultați ghidul solicitantului ​⬇️​


P1 FSE+ Ghid Solicitant screening cancer colorectal etapa 1