programul-sanatate-actualizare-gs-investitii-ambulatorii-operatiuni-etapizate

 Catalog-Item Reuse

Programul Sănătate: actualizare Ghidul Solicitantului Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor sprijinite prin POR 2014-2020 – operațiuni etapizate
Adaugat la data 13 mai 2024

Autoritatea de Management pentru Programul Sănătatea a publicat corrigendumul nr. 1 la Ghidul Solicitantului „Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor sprijinite prin POR 2014-2020 – operațiuni etapizate”, Cod apel: PS/313/PS P1/OP4/RSO4.5/PS P1 RSO4.5 A2 din cadrul Priorității 1: Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară, a serviciilor oferite în regim ambulatoriu și îmbunătățirea și consolidarea serviciilor preventive, FEDR, Obiectiv de politică 4, Obiectiv Specific RSO4.5.

P1 FEDR GS_ambulatorii_operatiuni etapizate_POR_ var consolidat_Corrigendum 1