programul-educatie-si-ocupare-primul-student-din-familie

 Catalog-Item Reuse

Autoritatea de Management pentru Programul Educație și Ocupare a publicat Ghidul solicitantului „Primul student din familie”
Adaugat la data 28 martie 2024

Autoritatea de Management pentru Programul Educație și Ocupare a publicat Ghidul „Primul student din familie”.

Apelurile de proiecte sunt de tip competitiv și au în vedere crearea cadrului necesar facilitării accesului echitabil la studii universitare de calitate, pentru orice tânăr, indiferent de mediul socio-economic din care provine, fără nicio formă de discriminare, coroborat cu sprijinirea unor măsuri dedicate prevenirii și combaterii abandonului universitar. Finanțarea este asigurată din Prioritatea P06 „Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a participării grupurilor dezavantajate la educație”.

Proiectele pot fi depuse prin Sistemul informatic MySMIS2021 începând cu data de 28.03.2024, ora 16.00, până în data de 31.05.2024, ora 16.00.

 

GS_primul student din familie