programul-de-sustinere-a-producatorilor-din-sectorul-pescuitului-si-acvaculturii-ajutorul-de-stat-poate-fi-majorat-cu-pana-la-90-pentru-investitiile-din-delta-dunarii

 Catalog-Item Reuse

Programul de susținere a producătorilor din sectorul pescuitului și acvaculturii - AJUTORUL DE STAT POATE FI MAJORAT CU PÂNĂ LA 90% PENTRU INVESTIŢIILE DIN DELTA DUNĂRII
Adaugat la data 22 aprilie 2019

În Monitorul Oficial din 298/18/04/2019 a fost publicat Ordinul nr. 267 din 09 aprilie 2019 aprobarea condițiilor de eligibilitate, a cheltuielilor eligibile, a modului de acordare a finanțării, precum și a modalităților de verificare și control pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 28/2019 privind aprobarea Programului de susținere a producătorilor din sectorul pescuitului și acvaculturii.

Conform cadrului legal la care facem referire, Intensitatea ajutorului de stat poate fi majorată cu 20%, dar nu mai mult de 90% pentru investiţiile din Delta Dunării.

ART. 7 din Legea nr. 28/2019 prevede:

(1) Nivelul ajutorului de stat pentru cheltuielile eligibile prevăzute la art. 6 este de 40% din totalul cheltuielilor eligibile.
(2) Intensitatea ajutorului de stat poate fi majorată cu 20%, dar nu mai mult de 90%, pentru cheltuielile eligibile prevăzute la art. 6 lit. a) - f), pentru:
a) fermierii care au cel puţin 5 ani vechime în activitatea de acvacultură şi tinerii fermieri;
b) investiţiile care se realizează în zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice;
c) membrii organizaţiilor de producători din acvacultură.

Conform ART. 6 din prezenta Lege,

Cheltuielile eligibile necesare realizării investiţiilor obţinute în baza prevederilor prezentei legi sunt:
a) construcţia de centre de reproducere a speciilor de peşti folosiţi în acvacultură sau care urmează a fi introduse;
b) modernizarea şi/sau extinderea centrelor existente de reproducere a peştilor;
c) achiziţionarea sau achiziţionarea prin leasing de utilaje şi echipamente;
d) costurile generale legate de investiţiile prevăzute la lit. a) - c), cum ar fi onorariile pentru specialişti şi consultanţi, onorariile pentru consiliere privind sustenabilitatea de mediu şi sustenabilitatea economică, inclusiv studiile de fezabilitate;
e) achiziţionarea sau dezvoltarea de software;
f) investiţiile care vizează reducerea impactului negativ sau sporirea efectelor pozitive asupra mediului şi creşterea utilizării eficiente a resurselor;
g) investiţii care au ca rezultat o reducere considerabilă a impactului întreprinderilor din domeniul acvaculturii asupra utilizării şi a calităţii apei prin reducerea substanţelor chimice, antibioticelor şi a altor medicamente utilizate sau prin îmbunătăţirea calităţii apei rezultate, inclusiv prin utilizarea sistemelor de acvacultură multitrofice.

ORDIN _Nr. 267_2019 din 9 aprilie 2019

LEGE_Nr. 28_2019 din 10 ianuarie 2019_privind aprobarea Programului de_susţinere a producătorilor din_sectorul pescuitului_şi acvaculturii​