prin-mecanismul-financiar-iti-fonduri-de-peste-4-milioane-de-euro-pentru-constructie-si-modernizare-agropensiuni

 Catalog-Item Reuse

Prin mecanismul financiar ITI: Fonduri de peste 4  milioane de euro pentru construcţie şi modernizare agropensiuni
Adaugat la data 22 august 2018

Întreprinzătorii din mediul rural care se încadrează în categoria micro-întreprinderilor sau întreprinderilor mici din zona ITI Delta Dunării au la dispoziţie 4,39 de milioane de euro prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020,  pentru dezvoltarea afacerilor.

Pot fi finanţate, de exemplu, servicii turistice și agroturistice de cazare, servicii de cazare în parcuri pentru rulote, camping și tabere, servicii turistice de agrement dependente sau independente de o structură de primire agro-turistică cu funcțiuni de cazare și servicii de alimentație publică, servicii de catering, servicii de ghid turistic. Sunt, de asemenea, susţinute investiţiile pentru infrastructură în unităţile de primire turistică tip agro-turistic.

Banii sunt disponibili pe două linii de finanţare prin submăsurile 6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale” şi 6.4 „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole”, apeluri de proiecte dedicate teritoriului ITI.

Astfel, alocarea financiară disponibilă prin sM 6.2, este de 1,4 milioane de euro. Fondurile alocate în sesiunea 2018 prin sM 6.4 sunt în valoare de 2,99 milioane de euro.

Ghidurile de finanțare şi anexele aferente acestora pot fi consultate accesând link-urile:

sM  6.4

​sM 6.2

​PRAGUL MINIM de selecție al proiectelor aferente este de 15 puncte.

PRAGURILE DE CALITATE lunare sunt următoarele:

Pentru sM 6.2

- 80 de puncte pentru sM 6.2 (03.09 – 30.09.2018)

- 60 de puncte pentru sM 6.2 (01.10 – 31.10.2018)

- 30 de puncte pentru sM 6.2 (01.11 – 30.11.2018)

- 15 puncte pentru sM 6.2 (01.12 – 31.12.2018)

Pentru sM  6.4

-70 de puncte pentru sM 6.4 (03.09 – 30.09.2018)

- 50 de puncte pentru sM 6.4 (01.10 – 31.10.2018)

- 30 de puncte pentru sM 6.4 (01.11 – 30.11.2018)

- 15 puncte pentru sM 6.4 (01.12 – 31.12.2018)

Depunerea Cererilor de finanțare pentru submăsura 6.2 ITI DD și submăsura 6.4 ITI DD, se va face on-line pe www.afir.info, conform precizărilor din Ghidul solicitantului, începând din data de 03 septembrie 2018, ora 09:00.

TERMENUL LIMITĂ DE DEPUNERE pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă sM 6.2 ITI DD și sM 6.4 ITI DD este 31 decembrie 2018, ora 16:00.
Depunerea continuă a proiectelor în cadrul sesiunii se opreşte înainte de termenul limită, când procentul proiectelor depuse depășește 200% dar nu mai puțin de 5 zile.

În conformitate cu prevederile procedurii operaţionale de avizare pentru conformitatea cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării(SIDD DD):

Solicitanții avizului pentru proiectele finanțate din PNDR pot depune dosarul cererii de avizare în format hârtie la secretariatul Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării din Str. Păcii, nr. 20, etaj 2, corp de legătură, Consiliul Județean Tulcea  sau în format electronic (documentele semnate în original si scanate  în format PDF), prin e-mail la adresa: office@itideltadunarii.com.

Dosarele de avizare se pot depune începând cu data publicării pe site-ul AFIR a Ghidului Submăsurii în forma finală.

Dosarul cererii de avizare a solicitantului va fi depus și înregistrat la sediul ADI ITI DD cu cel puțin șapte zile lucrătoare înainte de termenul limită de depunere a cererilor de finanțare.

Dosarul cererii de avizare a solicitantului va conține următoarele documente:

  • Cerere de avizare (Anexa nr. 1), în două exemplare originale
  • Fișa Generală pentru prezentarea informațiilor privind proiectul (Anexa nr. 2), într-un exemplar original și pe suport electronic în format editabil
  • Declarația pe propria răspundere că datele completate sunt conforme cu cele completate în cererea de finanțare (Anexa nr. 3), într-un exemplar original