prelungire-perioada-depunere-proiecte-POCU

 Catalog-Item Reuse

Se prelungește perioada de depunere a proiectelor în cadrul apelului „România profesională – Întreprinderi competitive”
Adaugat la data 19 noiembrie 2019
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum-ul la ghidul „România profesională – Întreprinderi competitive” – POCU 2014 – 2020, axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, obiectivul specific 3.8.
 
Perioada de depunere a proiectelor a fost prelungită până la data de 31 ianuarie 2020, ora 16:00.
 
Totodată, sunt făcute clarificări în privința valorii maxime a ajutorului de stat ce poate fi acordat unui beneficiar. Schema de ajutor de stat finanțează programe de formare a adulților, obiectivul acesteia fiind creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici, standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv și a domeniilor de specializare inteligentă.