por-un-nou-ghid-al-solicitantului-pentru-finantarea-imm-lansat-consultare-publica

 Catalog-Item Reuse

POR: Un nou Ghid al solicitantului pentru finanțarea IMM lansat în consultare publică!
Adaugat la data 26 iulie 2016

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat în data de 25.07.2016 spre consultare publică Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul priorității de investiții 2.2. - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.
Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa info@mdrap.ro, până la data de 24.08.2016.
Obiectivul specific al acestei axe prioritare îl reprezintă îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate. Prioritatea de investiție 2.2. va sprijini dezvoltarea IMM-urilor pentru îmbunătățirea capacităților avansate de dezvoltare a produselor și a serviciilor, în vederea creșterii competitivității economiilor regionale și naționale.
Finanțarea disponibilă în cadrul acestei priorități se adresează societăților constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se încadrează în categoria IMM-urilor non-agricole din mediul urban, precum și întreprinderilor mijlocii non-agricole din mediul rural.
Sunt eligibile investițiile ce se realizează într-una din următoarele regiuni de dezvoltare: Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord Vest, Centru.
Pentru teritoriul ITI Delta Dunării va fi lansat un ghid distinct în consultare publică.
Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 200.000 euro și maximum 1 milion euro.
Ghidul specific îl puteți consulta la secțiunea Finanțare-POR-Axa prioritară 2 de pe site-ul www.itideltadunarii.com