por-un-nou-ghid-al-solicitantului-pentru-finantarea-imm-lansat-consultare-publica

 Catalog-Item Reuse

POR: Ghid al solicitantului pentru finanțarea IMM, lansat în consultare publică!
Adaugat la data 26 iulie 2016

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat în data de 25.07.2016 spre consultare publică Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul priorității de investiții 2.2. ​- Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.
Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa info@mdrap.ro, până la data de 24.08.2016.
Obiectivul specific al acestei axe prioritare îl reprezintă îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate. Prioritatea de investiție 2.2. va sprijini dezvoltarea IMM-urilor pentru îmbunătățirea capacităților avansate de dezvoltare a produselor și a serviciilor, în vederea creșterii competitivității economiilor regionale și naționale.

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 200.000 euro și maximum 1 milion euro.

Pentru teritoriul ITI Delta Dunării va fi lansat un ghid distinct, în consultare publică.