por-s-a-prelungit-cu-doua-luni-termenul-de-depunere-a-proiectelor-de-investitii-pentru-imbunatatirea-infrastructurii-educationale-invatamant-anteprescolar-si-prescolar

 Catalog-Item Reuse

POR : s-a prelungit cu două luni termenul de depunere a proiectelor de investiții pentru îmbunătățirea infrastructurii educaționale - învăţământ antepreşcolar şi preşcolar
Adaugat la data 4 aprilie 2018

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a prelungit termenul de depunere a propunerilor de proiecte de investiţii pentru  Îmbunătățirea infrastructurii educaționale (Axa 10) / PI 10.1a - apel dedicat învățământului antepreşcolar şi preşcolar până la data de 04.07.2018, ora 12.00.
Termenul limită pentru depunerea proiectelor de investiții prevăzut inițial era 04.05.2018.
Pot intra în etapa de precontractare proiectele declarate conforme și eligibile, care în urma evaluării tehnice și financiare au obținut un punctaj de minim 50 de puncte.
O sinteză a modificărilor a fost publicată pe http://www.inforegio.ro, secţiunea Apeluri proiecte.

Pentru atingerea obiectivului specific al acestei priorități de investiție sunt avute în vedere realizarea următoarelor tipuri de investiții:

-construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară (creșe) și preșcolară (grădinițe)

O cerere de finaţare se poate adresa unui imobil ce deservește în același timp atât nivelul de educație timpurie antepreșcolară (creșe) cât şi nivelul preşcolar (grădinițe).

Eligibilitatea solicitanților și a partenerilor (dacă este cazul)

  1. Unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale) definite conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare aferente municipiilor reşedinţă de judeţ, cu excepţia municipiilor reşedinţă de judeţ eligibile în cadrul axei prioritare 4 a POR 14-20;
  2. Instituții ale administraţiei publice locale aferente entităţilor menţionate la punctul a): Ex: acele entităţi (Direcţie/Serviciu) desprinse din aparatul Primăriei, aflate sub coordonarea Consiliului Local, cu bugetul aprobat prin HCL, derulează proceduri de achiziţii publice având personalitate juridică şi care au primit în administrare infrastructura educaţională;
  3. Forme asociative între unităţile administrativ-teritoriale menţionate la punctul a) şi instituții ale administraţiei publice locale menţionate la punctul b)

Pentru apelul dedicat învăţământului antepreşcolar şi preşcolar potenţialii beneficiari din teritoriul ITI au la dispoziţie 5.800.000 de euro.
Pentru modernizarea infrastructurii educaționale (Axa 10) fondurile nerambursabile aflate la dispoziţia potenţialilor beneficiari din teritoriul ITI DD sunt în sumă de 36,8 milioane de euro.

Ghidul specific PI 10.1a​ – Apel dedicat învăţământului antepreşcolar şi preşcolar