por-ghidul-solicitantului-8-1-a-ambulatorii-in-consultare-publica

 Catalog-Item Reuse

POR – Ghidul solicitantului 8.1.A „Ambulatorii”, în consultare publică
Adaugat la data 11 decembrie 2017

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (POR) a publicat în data de 08 decembrie 2017, spre consultare publică, Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/8/8.1/8.1.A/ITI DD, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, Obiectivul Specific 8.2 – Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A – Ambulatorii.

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, în timp de 15 zile calendaristice de la data publicării, la adresele regio@mdrap.ro și office@itideltadunarii.com , până la data de 22 decembrie 2017.
Răspunsurile la eventualele observații și propuneri, se vor centraliza și se vor publica concomitent cu ghidul specific în vederea lansării apelurilor de proiecte.

Obiectivul specific 8.1 se adresează unităților administrativ teritoriale din teritoriul ADI „ITI Delta Dunării”, care au în administrare unități sanitare.
Valoarea totală eligibilă a cererilor de finanțare, echivalentă în lei la cursul de schimb Inforeuro valabil la data depunerii, este de minimum 100.000 euro și de maximum de 2.300.000 euro.

Pentru teritoriul ITI Delta Dunării alocarea este de 4.508.000 euro.

Solicitanții eligibili  în cadrul prezentelor apeluri de proiecte sunt unitățile administrativ-teritoriale, inclusiv parteneriatele între unități administrativ-teritoriale.
În cazul formelor asociative, respectiv a parteneriatelor o cerere de finanțare va include activități eligibile aferente unui singur ambulatoriu .

În cazul în care, un solicitant care se încadrează în condițiile de eligibilitate prevăzute în prezentul ghid, deține în proprietate mai multe unități sanitare, acesta poate depune mai multe cereri de finanțare cu respectarea principiului enunțat anterior.

Activitățile orientative, eligibile în cadrul proiectului, pot fi:

  • reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii ambulatoriilor existente;
  • reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii pentru înființarea de noi ambulatorii prin transformarea spitalelor mici, ineficiente;
  • accesibilizarea spațiului destinat serviciilor medicale și a căilor de acces;
  • inclusiv introducerea / modernizarea aparatelor / instalațiilor utilizate astfel încât să îndeplinească cerințele impuse domeniului sanitar (eg. Directive Europene/legislație națională aplicabilă în vigoare).
  • asigurarea/ modernizarea utilităților generale și specifice ( inclusiv branșarea la utilități pe amplasamentul obiectivului de investiții).

Ghidul specific POR AP 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, Obiectivul Specific 8.2 – Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A - Ambulatorii, apelurile de proiecte P.O.R/2017/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni - cod apel POR/266/8 și P.O.R/2017/8/8.1/8.1.A/1/ITI - cod apel POR/267/8 - CONSULTARE PUBLICĂ