por-ghidul-solicitantului-3-1-operatiunea-c-iluminat-public-in-consultare-publica

 Catalog-Item Reuse

POR – Ghidul solicitantului 3.1, Operațiunea C – Iluminat Public, în consultare publică
Adaugat la data 11 decembrie 2017

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (POR) a publicat în data de 06/12/2017 spre consultare publică, Ghidul solicitantului 3.1, Operațiunea C-Iluminat public.
Observațiile și propunerile pot fi transmise, la adresele regio@mdrap.ro și office@itideltadunarii.com, până la data de 13/12/2017.

Beneficiarii proiectelor depuse în cadrul apelurilor de proiecte sunt unitățile administrativ teritoriale din  mediul urban.

În teritoriul ITI, apelul de proiecte se adresează UAT-urilor Babadag, Isaccea, Măcin, Sulina și municipiul Tulcea care vor putea depune proiecte pentru modernizarea iluminatului public urban.

În cazul apelului de proiecte dedicat zonei de Investiție Teritorială Integrată Delta Dunării, alocarea este de  5.152. 941 euro.

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 100.000 euro și maximum 5.000.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro valabil la data lansării apelului de proiecte. Aceste plafoane se aplică valorii eligibile a finanțării nerambursabile.

Investițiile propuse trebuie să se încadreze într-o strategie aprobată de solicitant prin care se urmărește reducerea emisiilor de CO2/eficienței energetice și includ măsuri de reducere a consumului de energie în iluminatul public.

Beneficiarii care se încadrează în condițiile de eligibilitate prevăzute în ghidul la care facem referire pot depune mai multe cereri de finanțare, conform regulilor expuse în acest document.
Ghidul specific POR Axa Prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1 Operațiunea C – Iluminat Public​